# کابل، ایرنا: هفتم دی 1381 برابر با 28 دسامبر 2002 مرکز تجارت خصوصی ایران و افغانستان متشکل ازتجار و بازرگانان دو کشور امروز شنبه اولین نشست سالانه خودرا در هتل کابل پایتخت افغانستان با حضور جمعی از وزرای دولت این کشور، تجار خصوصی و برخی از سفرای کشورهای خارجی تشکیل داد. مرکز تجارت خصوصی ایران و افغانستان (ای.آی.تی.سی ) متعلق به بخش خصوصی ایران و افغانستان است و زیر نظر شـرکت آمریکایی "پی.کا.ان" که مدیر عامل آن نیز یک ایرانی است ، فعالیت می کند. در این نشست که نمایندگان سفارت ایران در کابل نیز حضور داشتند، هماهنگی بین المللی برای بازسازی افغانستان از طریق موسسات خصوصی و جذب اعتبارات بین المللی از طریق بانک های بین المللی و سایر موسسات خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از اهداف این نشست استفاده از اعتبارات بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه اسلامی برای اجرای طرحهای بازسازی افغانستان اعلام شد.
در این نشست همچنین اعلام شد، شرکت های سرمایه گذار بخــــش خصوصی ایران، آمریکا افغانستان، لهستان، روسیه سفید، دانمارک، آلمان، انگلیس، قزاقستان و برخی کشورهای دیگر آمادگی خودرا برای اجرای طرحهای بازسازی در افغانستان اعلام کرده اند. بر اساس بیانیه قرائت شده در این نشسـت، تاکنون 161 میلیون و 250 هزار دلار اعتبار بانکی برای اجرای بیش از10طرح خانه سازی،تولید مصالح ساختمانی، مواد غذایی، ساخت نیروگاه و تولید تجهیزات انتقال نیروی برق، ســـدسازی و تولید تراکتور جذب شده است. این مرکز تجاری موظف است، بین 60 تا 75 درصد سرمایه مورد نیـــاز برای اجرای طرحهـا در افغانستان را از اعتبارات بانکی و بقیه را از سرمایه خود تامین کند. اجرای کلیه طرحهاتوسط این مرکز تجاری زیر نظر برنامه توسعه سازمان ملل (D,P.N.U) اجرا خواهد شد. مرکز تجاری خصوصی ایران و افغانستان در اولین گام قصد دارد 20 کارخانه در زمینه های کاشی سازی، مواد غـذایی، حمل و نقل، تراکتورسازی، تولید انرژی برق و سیستم های آبیاری در افغانستان احداث کند که هر یک از این کارخانه ها بین 200 تا 400 فرصت شغلی در این کشور ایجاد خواهد کرد. مرکز تجارت خصوصی ایران و افغانستان هم اکنون 20 شـــرکت خصوصی را زیر پوشش دارد. * 1476 ** 1417 *