# کرمان، ایرنا: 23 آذر 1381 برابر با 14 دسامبر 2002 مدیرکل دفتر سیاسی امنیتی استانداری کرمان، اعلام کرد: هرگونه تجمع دانشجویی در کرمان (جنوب ایران )، غیرقانونی است و دانشجویان باید مجوز قانونی داشته باشند. "جعفر توسلی" در مورد تجمع روز شنبه 30 تا 40 نفر از دانشجویان کرمان در مقابل استانداری کرمان، گفت: به تجمع کنندگان هیچ مجوزی داده نشده و حرکت آنان غیرقانونی بود. مدیرکل دفتر سیاسی و امینتی استانداری کرمان، همچنین اعلام کرد: هیچ دانشجویی امروز بازداشت نشده است. وی اظهارداشت: عده ای از دانشجویان با توجه به نداشتن مجوزهای لازم، قصد داشتند از محل دانشگاه شهید باهنر به طرف استانداری کرمان حرکت کنند که توسط نیروهای انتظامی از آمدن آنان به استانداری کرمان، ممانعت شد. خبرنگار "ایرنا" در تماس با دفتر رییس دانشگاه شهید باهنر در کرمان، کسب اطلاع کرد، برای افرادی که قصد تجمع در محیط دانشگاه را نیز داشته اند، هیچ مجوزی داده نشده بود. تجمع امروز دانشجویان در مقابل استانداری کرمان، با آرامش برگزار شد و آنان پس از نیم ساعت، بدون دادن هیچ گونه شعاری متفرق و استانداری را ترک کردند. /*1455* 194