۲۳ آذر ۱۳۸۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5575730
۰ نفر
# کابل ، ایرنا: 23 آذر 1381 برابر با 14 دسامبر 2002 خانم "کریمه سالک" رئیس اطلاع رسانی و خدمات اجتماعی وزارت امور زنان افغانستان ، از کشورهای همسایه به ویژه ایران و همچنین سایر کشورهای جهان خواست تا در کمک به پیشرفت زنان افغانستان تعجیل کنند. وی روز شنبه در مصاحبه با خبرنگارایرنا افزود: دختران وزنان افغانستان نیازمند جایگاهی هستند تا بتوانند سواد بیاموزند ، در مراکز دانشگاهی تحصیل کنند و در بازسازی افغانستان سهیم شوند. سالک تصریح کرد: دولت ایران و به تبع آن زنان ایرانی درهرصنفی که قرار دارند به دلیل مشترکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی قادرند زنان افغانی را دستیابی به آینده ای روشن یاری دهند. وی گفت: تاکنون فقط بخشی از زنان بی بضاعت پایتخت افغانستان زیر پوشش کمک های مالی، آموزشی، اشتغال و بهداشت موسسات غیردولتی بین المللی قرار گرفته اند که بدون هماهنگی با وزارت امور زنان صورت می گیرد. رییس اطلاع رسانی و خدمات اجتماعی وزارت امور زنان افغانستان افزود: تاکنون 45 هزار زن بیوه، بی بضاعت و بی سرپرست در کابل شناسایی شده اند تا برنامه ریزی برای سوادآموزی، ادامه تحصیل، کاریابی و بهداشت آنان انجام گیرد. وی همچنین اظهار داشت: تاکنون علاوه بر ایجاد 16 ناحیه تنظیم خانواده در افغانستان، مراکز متعدد کارآموزی با کمک بلژیک و آلمان دایر شده است. سالک ، از جمله اهداف و برنامه های وزارت امور زنان افغانستان را اعاده روحیه از دست رفته زنان افغان، جبران آسیب های دوران طالبان بر آنان و افزایش نقش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران جدید این کشور ذکر کرد. * 1476 ** 1417 *