کرد # سازمان ملل ،ایرنا: 23 آذر 1381 برابر با 14 دسامبر 2002 " کوفی عنان " دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در بیانیه ای نسبت به تصمیم جمهوری دموکراتیک خلق کره در زمینه لغو ممنوعیت تاسیسات هسته ای خود ابراز نگرانی کرد . عنان در این بیانیه که روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شد گفت که جمهوری دموکراتیک خلق کره باید خود را با موافقتنامه ای که با آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داده است تطبیق دهد و باهمکاری کامل از هرگونه اقدام یکجانبه ای که ممکن است توان این آژانس را برای اجرای وظایف خود با دشواری روبرو می کند، خودداری نماید. دبیرکل سازمان ملل همه طرفهای مربوطه را به همکاری برای حل این وضعیت پیچیده از طریق ابزارهای مسالمت آمیز فراخوانده و قویا نسبت به تداوم تلاشهای بین المللی برای رسیدن به نتیجه مثبتی در این زمینه براساس هنجارهای بین المللی ترغیب کرده است. * 195 * / * 193 *