# تهران ، ایرنا: 12 شهریور 1381 برابر با سوم سپتامبر 2002 آیت الله "محمود هاشمی شاهرودی" رییس قوه قضاییه ایران گفت: "مدیران و قضات باید دیدگاه حکومتی و کلان داشته باشند و دیدگاه خشک و قانونی در بسیاری موارد، موجب شر و ضرر برای مردم و نظام است." شاهرودی روز سه شنبه در دیدار رییس کل ، معاونان و روسای حوزه های قضایی دادگستری استان تهران افزود: بازتاب فقدان دید حکومتی و بی توجهی به شرایط فعلی جامعه، فشار بر مردم و در نتیجه نارضایتی از قوه قضاییه است. وی گفت: "این درحالی است که سرچشمه علت و انگیزه وقوع جرائم، مسائل دیگری است و قوه قضاییه منتهای آن است." وی با تاکید بر تجدید نظر درمدیریت قضایی و تقویت آن بااعطای امکانات و اختیارات، گفت :"در شرایط پر تنش جامعه و وضع غیر منصفانه اطلاع رسانی و تبلیغات که یک پرونده جزیی و کوچک را به نام دستگاه قضایی ثبت می کنند و همه دستگاه را زیر سوال می برند، مدیران باید با کنترل و نظارت دقیق از ناهنجاری ها پیشگیری کنند." شاهرودی، وضعیت زندانها را بسیار ناراحت کننده توصیف کرد و گفت :"کیفر برای جلوگیری از فساد است و در زمانی که زندانها برای تربیت واصلاح آماده نیستند، قضات باید شرایط زمانی و مکانی را در مجازات ها در نظر بگیرند." وی گفت: "در مجموعه قوانینی که منجر به بازداشت موقت است، باید بازنگری شود زیرا حقوق افراد در اسلام بسیار مهم و از حرمت های الهی است." وی با تاکید بر لزوم "دقت قضات در صدور حکم زندان برای کودکان ، زنان و جوانان" خاطرنشان کرد: "وقتی یک مجازات فسادآور و خلاف مصالح شرعی و اجتماعی است باید، از مجازات های جایگزین استفاده شود." هاشمی شاهرودی همچنین "استقلال نداشتن دستگاه قضایی در زمینه بودجه را از اشکالات مهم قانون اساسی و دیگر قوانین" دانست و افزود: "قوه قضاییه در تنظیم، تدوین و تصویب بودجه، نقشی ندارد و مانند دستگاههای فرعی و وزارتخانه ها و حتی کمتر از وزارتخانه ها، محکوم به چیزی است که در دو قوه دیگر تنظیم می شود." وی تاکید کرد: "در این زمینه، ظلم،محرومیت و مظلومیت بسیاری بر دستگاه قضایی تحمیل شده، به گونه ای که در سه سال گذشته نتوانسته است کمترین نیازمندیهای کادر قضایی و اداری خود را مهیا کند." رییس قوه قضاییه بااشاره به بی نتیجه بودن پیگیریها و مصوبات دراین باره، گفت :"مجمع تشخیص مصلحت، استقلال بودجه قوه قضاییه را تصویب نکرد و تنها دولت را موظف به رفع نیازهای دستگاه قضایی کرد که معلوم نیست این توصیه ها تا چه حد عملی شود." 192