شده است # تهران، ایرنا: 12 شهریور 1381 برابر با 3 سپتامبر 2002 وزیر نیروی ایران روز سه شنبه اعلام کرد: آئین نامه اجرایی حمایت از سرمایه های خارجی تدوین شده است. "حبیب الله بیطرف" به "ایرنا" گفت: با تصویب آئین نامه قانون حمایت از سرمایه های خارجی در هیات دولت، تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاران بخش غیر دولتی در بخش برق کشور فراهم می شود. وی افزود: افراد سرمایه گذار می توانند درآمد حاصله از برق تولیدی را به ارز تبدیل کرده، مستقیما به حساب های شخصی که در خارج از کشور دارند واریز کنند. بیطرف تصریح کرد: در جهت محقق شدن اهداف مورد نظر در برنامه سوم توسعه و همچنین افزایش ظرفیت و بهره برداری توسعه برق کشور، وزارت نیرو هم اکنون ساخت 8 هزار مگاوات برق آبی و 9 هزار مگاوات حرارتی شامل گازی ، بخاری و سیکل ترکیبی را در دست اجرا دارد. وی، استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی از نیروگاه ها را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: تاکنون 90 متقاضی بخش خصوصی که عمدتا کنسرسیومی متشکل از سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستند، برای احداث نیروگاه به توانیر مراجعه کرده و فرمهای پیش ارزیابی را پر کرده اند. بیطرف خاطرنشان کرد: وزارت نیرو با یکی از طرفهای قرارداد بخش خصوصی برای اجرای طرحها نیروگاهی به روش (بی .او .تی ) به نتیجه رسیده است و مذاکره برای انعقاد 5 قرار داد دیگر نیز ادامه دارد. وی، در پایان خاطر نشان کرد: براساس پیش بینی وزارت نیرو ، تا پنج سال آینده ، 8 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد شد. * 1461 *