# خرمشهر، ایرنا: 22 مرداد 1381 برابر با 13 اوت 2002 چهارمین گروه از ایرانیان مقیم عراق، شامل 125 ایرانی، روز سه شنبه از طریق مرز شلمچه واقع در 16 کیلومتری غرب خرمشهر، وارد میهن اسلامی خود شدند. بازگشت این عده از ایرانیان مقیم عراق بدنبال توافق میان دو کشور مبنی بر بازگشت داوطلبانه اتباع دو کشور که به کشور یکدیگر پناهنده شده اند و زیر نظر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد صورت می گیرد. این گروه ایرانی که در قالب 18 خانوار هستند، در سالهای جنک تحمیلی از استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه به عراق رفته بودند. پناهجویان ایرانی در حالی که از ورود به خاک ایران اشک شوق می ریختند، از مسوولان جمهوری اسلامی ایران بویژه وزارت خارجه و کشور به دلیل تلاشهای انسان دوستانه برای بازگشت آنان به میهن، قدردانی کردند. فرماندار خرمشهر به خبرنگار ایرنا گفت: این گروه از ایرانیان مقیم عراق ، پس از انجام قرنطینه بهداشتی، واکسیناسیون و مراحل گمرکی، به شهرهای مورد نظر خود بازمی گردند. "محمدعلی شیرآلی" افزود: بر اساس توافق کمیسیون دوجانبه رسیدگی به امور پناهندگان دو کشور، روند بازگشت ایرانیان مقیم عراق در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت. در یک ماه اخیر حدود 600 ایرانی مقیم عراق داوطلبانه از طریق مرز شلمچه وارد ایران شده اند. حدود شش هزار عراقی که طی چند سال به خاک ایران پناهنده شده اند، در دو ماه اخیر به کشورشان بازگشتند. 194