# تهران ، ایرنا: 22 مرداد 1381 برابر با 13 اوت 2002 مراسم وزن کشی یازدهمین دوره مسابقه های کشتی آزاد قهرمانی پیشکسوتان جهان در سال 2002، سه شنبه شب باحضور کشتی گیران پیشکسوت ایران و 13 کشور دیگر در محل "خانه کشتی" در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. در این مراسم جمعا 138 کشتی گیر از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه،استونی ، جمهوری اسلواکی، ژاپن، ارمنستان، مجارستان، آلمان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، هندوستان، قزاقستان و کروواسی در پنج گروه سنی جداگانه بر روی ترازوهای وزن کشی رفتند. در گروه سنی "آ"، 22 کشتی گیر از کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، آلمان، ژاپن، روسیه و جمهوری اسلواکی وزن کشی کردند. در گروه سنی "بی"، 23 کشتی گیر از کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان ، استونی، آلمان، ایران، ژاپن و قزاقستان بر روی ترازوهای وزن کشی رفتند.
در گروه سنی "سی"، 25 کشتی گیر از کشورهای ارمنستان، گرجستان، آلمان، ایران، هندوستان، ژاپن، قزاقستان، روسیه و ترکیه حضور دارند. در گروه سنی "دی"، نامهای 35 کشتی گیر از کشورهای جمهوری آذربایجان، استونی، گرجستان، آلمان، مجارستان، ایران، ژاپن، قزاقستان، روسیه، جمهوری اسلواکی و ترکیه در جدول رقابتها قرار گرفت. در گروه سنی "ای"، 33 کشتی گیر از کشورهای جمهوری آذربایجان، کروواسی ، گرجستان، آلمان، مجارستان، ایران، هندوستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری اسلواکی حضور دارند. یازدهمین دوره مسابقه های کشتی آزاد قهرمانی پیشکسوتان جهان در سال 2002، صبح فردا (چهارشنبه ) در "خانه کشتی" در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت. 194