# تهران ، ایرنا: چهارم تیر 1381 برابر با 25 ژوئن 2002 "عبدالواحد موسوی لاری" وزیر کشور، در جمع اعضای شورای مرکزی " خانه احزاب "، شعار دستیابی به وفاق و همدلی در جامعه را نه یک امر ضروری بلکه یک نیازی فوری دانست. وزیر کشور، ارایه تصویری روشن از وحدت ملی در عرصه جهانی را یک عامل بازدارنده در تهدیدات خارجی دانست و تصریح کرد: به نظر می رسد موضوع وفاق را می توان در "خانه احزاب " کاربردی کرد. موسوی لاری نقش احزاب را در تقویت وحدت ملی با اهمیت و کارساز خواند و افزود: همه احزاب و تشکلهای شناسنامه دار رسمی کشور در پایبندی به میثاق ملی با هم شریک هستند. وی گفت: از نطر ما " خانه احزاب" جزو " تشکلهای بی رنک " است . خانه احزاب ، یک حزب نیست، ملجا و مرجعی برای تشکل های مختلف سیاسی است ، بنابر این هر حرکتی که " خانه احزاب " را به سمت " حزب گرایی " بکشاند برای این خانه مضر است. وزیر کشور گفت: گاهی شنیده و یا دیده می شود که برخی افراد وابسته به یک حزب یا تشکل، در اظهارنظرهای سیاسی خود از پسوند "خانه احزاب" استفاده می کنند که درحقیقت این عمل هزینه کردن این خانه برای یک هدف سیاسی محسوب می شود. لذا اشخاصی که درخانه احزاب فعالیت دارند و عضو هستند با شناسنامه حزبی خودشان اظهار نظر کنند. موسوی لاری با اشاره به اینکه هرکدام از اعضای خانه احزاب باید در سخنرانی ها، وابستگی حزبی خود را اعلام کند، گفت: تقویت " شکل بی رنک" این نهاد (خانه احزاب ) موجب حفظ جامعیت و کارآمدی آن و جریانات مربوط به احزاب می- شود. وی با بیان این مطلب که منشاء خیلی از گلایه ها و ارایه تحلیل های سیاسی مختلف ازاتفاقاتی که درجامعه رخ می دهد، نبوداطلاعات موثق از ماهیت اتفاقات و از سوی دیگر بازنبودن باب گفت وگو است، تاکید کرد " خانه احزاب بایستی زمینه گفت وگو را ایجاد کند." وزیرکشور افزود: به جای طرح دایمی و مستمر مسائل انتقادی و نقادی کردن در تربیون های عمومی، عملکردها را می توان در خانه احزاب از طریق گفت وگوی مستمر و مبادله اطلاعات موثق و واقعی نقد کرد که البته این امر ظریف است و اگر به خوبی ساماندهی نشود، ممکن است به چالش هایی منتهی شود. موسوی لاری گفت: وزارت کشور آماده است تا جایی که متهم به دخالت در امور و استقلال احزاب نشود، برای تقویت و فعال کردن احزاب و تشکل ها و گروه های سیاسی، همچون گذشته از راههای مختلف به خانه احزاب کمک کند. وزیر کشور گفت: خوب است که احزاب از طریق بحث و گفت وگو این مساله را که حاکمیت تا چه حدود و میزانی می تواند در فعال ساختن تشکل های حزبی نقش داشته باشد، شفاف و روشن سازند. موسوی لاری اهداف شکل گیری خانه احزاب را برشمرد و گفت: ما معتقدیم مجموعه احزاب با وجود سلایق مختلف می توانند در زیر یک سقف جمع شوند. وی تاکیدکرد: خانه احزاب باید مکانی برای حضور همه احزاب و جریانات فکری شاسنامه دار درون جامعه باشد. * 1417 * 192