# واشنگتن ، ایرنا : چهارم تیر 1381 برابر با 25 ژوئن 2002 روزنامه "شیکاگو تربیون" در شماره دوشنبه خود ، فیلم "باران" ساخته "مجید مجیدی" را مورد نقد قرار داد و از آن به عنوان یک "قصه دوست داشتنی در بستری از فقر و هرج و مرج " یاد می کند. "مایکل ویلمنگتون" (Wilmington) منتقد هنری این روزنامه، می نویسد: قصه "باران"، قصه عشق ناغافل یک پسر ایرانی و یک دختر پناهنده افغانی است که در کار ساختمان سازی در تهران با یکدیگر کار می کنند. موضوع داستان، قدر مسلم یادآور نکته جانسوز پناه بردن 4/1 میلیون افغانی (هنگامی که این فیلم ساخته می شد) به ایران است. ویلمنگتون می نویسد: فیلم باران، همانند فیلم "بچه های آسمان" اثری دیگر از مجید مجیدی واقعیتی دلخراش با درخشندگی از عطوفت در هم می آمیزد و بیننده مسحور و مجذوب را تا پایان فیلم به دنبال خود می کشد. ویلمنگتون، مجید مجیدی را "ویتوریو دسیکای" ایران لقب داده که همانند او، اصول نئورئالیسم پس از جنک در ایتالیا را به عنوان داستان واقعی بر پرده سینما جان داده است. به اعتقاد این منتقد آمریکایی ، مجیدی نیز همانند دسیکا، کار را به عنوان یک بازیگر آغاز کرد، همانند دسیکا دارای احساس رافت به بچه ها و بازیگران آماتور است و بی عدالتی های اجتماعی را با نگاهی رقت آمیز به تصویر می کشد. پخش این فیلم، بزودی در سینماهای شیکاگو آغاز خواهد شد. * 195 *