# قم ، ایرنا: 17 خرداد 1381 برابر با هفتم ژوئن 2002 یک مدرس حوزه علمیه قم گفت : متاسفانه برخی فقها نیز امروز از تفکر بدعت آمیز جدایی دین از سیاست سخن می گویند. "محسن غرویان" پنجشنبه شب در سمینار امام خمینی (ره ) و مسایل جهان اسلام در قم (130 کیلومتری جنوب تهران ) افزود : بدعت جدایی دین از سیاست امروز دیگر فقط متوجه مردم عوام نیست ، بلکه گاهی علما و بزرگان دین هم گرفتار آن می شوند. وی در این نشست یک روزه که از سوی طلاب پاکستانی مقیم قم تــرتیب یافته بود گفت : نگاهی به برخی طرز تفکرها در حوزه نشان می دهد که عالم دین و فقیه هم می تواند بدعت گذار باشد و امروز مصادیق این امر در حوزه وجــود دارد. غرویان افزود : فکر و راه امام این بود که براساس آیات متعدد قرآنی ،سیاست عین دیانت است و امری بیرون از دین نمی باشد ، حــال اگر کسی مبانی فکری اش این بود که سیاست خارج از دیانت است ، آیا بدعت گذاری نکرده است ؟ وی افزود : متاسفانه در زمان ما گرفتاری در میان خواص ، بزرگان ، علما و فقیهان و دین شناسان ایجاد شده کـه برخی وجاهت دینی خود را در عدم مداخله در سیاست می دانند. غرویان گفت : این افراد می گویند اگر در سیاست دخالت نکنیم، وجاهت و قداست و احترام ما بیشتر است. وی افزود : آیا این فکر یک بدعت نیست ؟ اگر دخالت در سیاست و قانونگذاری و مسایل قضایی جامعه اسلامی وظیفه ما نباشد ، پس وظیفه کیست ؟ مدرس حوزه علمیه قم گفت : اینکه گفته شود دخالت درسیاست با احترام و وجاهت ما منافات دارد، این خلاف عمل به مسوولیت دینی است و با توحید و اخلاص مغایر دارد. وی گفت : امام راحل (ره ) علاوه بر خدمات بسیار زیادی کـه به جامعه دینی و مسلمانان کردند ، با عمل ، فکر و رفتار خود جلوی این بدعت را گرفتند و نسبت به آن افشاگری کرده و وظایف علما و فقها را دراین زمینه مشخص کردند.
غرویان افزود : درآن زمان عده ای به اسم فقه و عرفان مردم را از مسایل سیاسی و اجتماعی دور کرده بودند ، متاسفانه الان هم به اشخاص و طلاب و فضلا الــقا می کنند که اگر کسی سیاست را جز دیانت بداند ، بدعت گذار است. وی اضافه کرد : امروز کسانی که با شیوه های مخـتلف ولایت فقیه را تضعیف می کنند ، با این کار برای حکومت غیر دینی زمینه سازی می کنند. غرویان گفت : آیــا می شود که حکومت را به تکنوکرات ها، سکولارها و لیبرال ها بدهیم و ما در حوزه بنشینیم و مقدس باشیم ؟ این در نزد خدا ارزشی دارد؟ ما فقه را برای اجرا و حکومت می خواهیم. درادامه این نشست "مهدوی آصفی " از روحانیون عراق نیز در سخنانی گفت : امام خمینی (ره ) از کسانی بود که تحولی عمیق در جامعه اسلامی ایجاد کـرد و سبب بیداری مسلمانان شد. وی افزود : امام راحل با بینش صحیح و نشان دادن راه درست به مسلمانان آنان را از ظلم و ستم رهایی بخشید. آصفی گفت : امروز مبارزات مردم مظلوم فلسطین و سایر انسان های ستم دیــده دردنیا ناشی ازاین تفکر امام خمینی است که نباید دربرابر ظلم ساکت نشست. درادامه این نشست همچنین "هاشمی نژاد" و سید "جواد نقوی" از روحانیون افغانستان و پاکستان سخنانی در تشریح ویژگی های حیات سیاسی و الهی امــام خمینی ایراد کردند. * 1447 *