۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5553177
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 16 اردیبهشت 1381 برابر با 6 می2002 نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت :" برای جلوگیری از بستن آسان مطبوعات ،باید قانون مطبوعات تغییر کند و این موارد در آن پیش بینی شود." " باقر کرد " در غرفه اداره کل ارشاد سیستان و بلوچستان در نمایشگــاه مطبوعات افزود : در تغییر قانون مطبوعات ، هیــات منصفه باید مستقل دیده شود و دادگاههای مطبوعاتی با حضور اعضای آن تشکیل شود. به گزارش روز دوشنبه ستاد خبری نمایشگاه مطبوعات ، ایــن نماینده مجلس گفت : انجمن هــای صنفی مطبوعات، ارباب جراید و اصحاب مطبوعات باید نظرات کارشناسی خود را برای تدوین قانون مطبوعات ارایه دهند. نماینده زاهدان تصریح کرد : مطبوعات با توجه به شرایط اجتماعی به تازگی آزادی را احساس و تجربه کرده اند و تاریخ نشان می دهد این روند مناسب است. * 191 *