# دهلی نو، ایرنا: 16 فروردین 1381 برابر با پنجم آوریل 2002 نخست وزیر هند، روزپنجشنبه با اشاره به اینکه خشونتها در ایالت گوجرات به اعتبار کشورش نزد جامعه جهانی لطمه زده است، گفت: "هند به خاطر نظام دمکراسی و بردباری مذهبی خود مورد احترام جامعه بین المللی بود، اما پس از خشونتهای فرقه ای من نمی دانم با چه رویی به خارج سفر کنم." "آتل بیهاری واجپایی" که مشغول دیدار یک روزه از ایالت آشوب زده گوجرات است روز پنجشنبه به هنگام بازدید از یک اردوگاه قربانیان خشونتهای فرقه ای به آنها قول داد که، کل کشور از آنها پشتیبانی خواهد کرد. به گزارش رسانه های خبری هند، واجپایی در اردوگاه "شاه عالم" در شهـر احمدآباد که هشت هزار پناه جوی مسلمان در آن به سـر می برند، با دیدن حالت رقت بار آنان گفت : "پناهنده شدن مردم در کشور خودشان قلب انسان را می ـ شکافد." گزارشها حاکی است که، نخست وزیر هند به هنگام دیدار از این اردوگاه با جمعیتی از تظاهرکنندگان خشمگین رو به رو شد و آنها با حمل پلاکاردهـایی خواستار برکناری دولت ایالتی گوجرات بودند. دولت ایالتی گوجرات متهم است که در مقابل حمله افراطیون هندو که از 9 اسفند ماه گذشته آغاز شد، تنها نظاره گر بوده و موجب به وجود آمدن شرایط برای قتل عام صدها تن شده است. *1456*