۱۶ فروردین ۱۳۸۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5549542
۰ نفر
# سازمان ملل، ایرنا: 16 فروردین 1381 برابر با پنجم آوریل 2002 صندوق حمایت کودکان سازمان ملل (یونیسف ) روزپنجشنبه دراطلاعیه ای نگرانی خود را از به خطر افتادن سلامت کودکان و خانوارهای فلسطینی که تحت حکومت نظامی رژیم اسراییل قرار گرفته اند، اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: یونیسف، از حبس خانوارهای فلسطینی در خانه های خود تحت حکومت نظامی که بسیاری بدون آب، برق و گاز هستند و مواد غذایی آنها نیز بسرعت در حال تمام شدن است، نگران می باشد. این اطلاعیه می افزاید: کودکان فلسطینی به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و قادر نیستند به مدرسه بروند. یونیسف، از مقامهای صهیونیستی، خواستار پایان دادن به حکومت نظامی خود علیه مردم فلسطین شد و از آنان خواست که، دسترسی امن زنان و کودکان به نیازهای اساسی نظیر آب، مواد غذایی و خدمات بهداشتی و آموزش را تضمین کند. وضعیت کنونی، توان یونیسف و دیگر نهادهای بین المللی و سازمان ملل را برای اجرای برنامه خود در اراضی اشغالی فلسطین مورد تهدید قرار می دهد. طی پنج روز گذشته، نهادهای بشردوستانه سازمان ملل از دسترسی به جوامع آسیب دیده فلسطینی منع شده اند و تقریبا کار برای کمک رسانی غیرممکن شده است. یونیسف، خواستار دسترسی فوری به جوامع آسیب پذیری که تحت حکومت نظامی و تجاوز نظامی رنج می برند، شده است. یونیسف تاکید کرده است: وضعیت کنونی، کودکان تمامی خاورمیانه را تحت تاثیر قرار می دهد و اگر نسل امروز فرصت رشد در فضایی از اعتماد، تحمل و عدل را نداشته باشد، امید اندکی برای ثبات در منطقه باقی می ماند. *1456*