# سازمان ملل، ایرنا: 15 فروردین 1381 برابر با چهارم آوریل 2002 "کوفی عنان"، دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران مستقر در سازمان ملل، اظهارات "جورج بوش" رییس جمهوری آمریکا مبنی بر عقب نشینی نیروهای رژیم نژادپرست صهیونیستی از شهرهای اشغالی را "مهم" ارزیابی کرد.
عنان گفت: من فکر می کنم که این فراخوانی مهم از جانب بوش بود.ما نباید فراموش کنیم که آمریکا همراه با 13 نفر دیگر از اعضای شورای امنیت در قطعنامه شماره 1402 به عقب نشینی نیروهای اسراییلی رای داد. وی گفت: من رهبران اسراییل را تشویق می کنم که به سخنان بوش گوش کنند و به این قطعنامه عمل کنند. *1456*