# وین ، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 " علی هاشمی " مشاور رییس جمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ، پیشگیری از اعتیاد و تلاش برای کاهش تقاضای مواد مخدر را در اولویت این ستاد اعلام کرد. هاشمی روز جمعه در مصاحبه باایرنا با تشریح چشم انداز کلان و راهبردهای ملی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در ایران ، افزود: در طول سالیان گذشته در ایران مصوبات زیادی در ارتباط با ریشه کنی مواد مخدر داشته ایم که به دلیل نداشتن شناخت کافی ، هدف گذاریها صحیح نبوده است. وی که برای شرکت در چهل وهفتمین نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به وین سفر کرده است ، گفت : اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل UNODC سال 2008 را سال ریشه کنی اعتیاد و موادمخدر تعیین کرده که ایران نیز در این راه تلاش می کند. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران افزود: در راهبردهای جدید ایران هدف ها اصلاح شده و پیش بینی شده است که در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، پدیده اعتیاد "مهار" و یا جلوی رشد آن گرفته شود. هاشمی شمار معتادان در ایران را دو میلیون نفر ذکر کرد و گفت ، تلاشهای ما متوجه این هدف است که تا ده سال آینده ، با وجود افزایش جمعیت ، شمار معتادان افزایش نیابد. طبق آمار موجود، در سال گذشته در ایران 190 تن مواد افیونی کشف شد که این رقم، هشتاد درصد کل مواد افیونی کشف شده در جهان است. هاشمی گفت : سالانه بیش از 700 تا 800 میلیارد تومان در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به طرق مختلف صرف مبارزه با مواد مخدر می شود. به گفته وی ، برآورد ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران نشان می دهد که سالانه مجموعه هزینه ای که از سوی معتادان، خانواده های آنان ، نهادها و سازمانهای مقابله کننده و غیره در کشور هزینه می شود، به 4 هزار و 300 میلیارد تومان می رسد. دبیرکل ستاد مبارزه با اشاره به موفقیت نیروی انتظامی در کشف مواد مخدر گفت : تنها در سال گذشته 130 هزار نفر در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در ایران دستگیر شدند. وی گفت : تاکید بر پیشگیری، به معنای رها کردن مقابله با قاچاق نیست بلکه آنها ، دو روی سکه مبارزه با مواد مخدر خواهند بود. به گفته هاشمی، در سالهای گذشته، حدود 90 درصد بودجه مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاه مقابله با این مواد یعنی وزارت اطلاعات، سازمان زندانها، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت کشور و ارتش قرار می گرفت و تنها حدود درصد به دستگاه های فرهنگی ، درمانی و بهزیستی اختصاص می یافت. مشاور رییس جمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران افزود : در راهبرد نوین مبارزه با مواد مخدر بودجه با محوریت راهبرد کاهش تقاضا به صورت 50 به 50 تقسیم می شود. وی تلاش برای شفاف سازی بودجه مبارزه با مواد مخدر را یکی از دیگر گامهای مهم ستاد توصیف کرد و گفت: این ستاد سعی دارد تا شورایی برای روشن شدن این امر و اقدام های کیفی با پرسنل محدود و بالا تشکیل دهد. 1476