۲۹ اسفند ۱۳۸۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5548502
T T
۰ نفر
# وین ، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 " علی هاشمی " دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران گفت : یک بانک اطلاعاتی جامع درارتباط با موضوع مواد مخدر بزودی برای استفاده همگان درایران راه اندازی خواهد شد. هاشمی که به منظور شرکت در چهل و هفتمین نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین به سر می برد، در گفت و گو با ایرنا گفت : موضوع مبارزه با مواد مخدر مستلزم اطلاع رسانی منظم و مستمر است و ازاین رو ستاد مبارزه با مواد مخدر درایران مقدماتی را برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع ویژه این موضوع فراهم کرده است. وی گفت : تاکنون حدود 40 تا50 هزار سند در سایت اینترنتی مبارزه با مواد مخدر آماده شده است که تا چند ماه آینده برای سازمانها، پژوهشگران و تمامی افراد علاقمند، قابل بهره برداری خواهد بود. وی گفت ، به منظور دسترسی دقیق تر و سریعتر، اطلاعات جمع آوری دراین سایت به سه بخش جمعیتی،منطقه ای و موضوعی تفکیک می شود. به گفته وی دربخش جمعیتی تعداد و سن معتادان، دربخش منطقه ای ، جغرافیای محل مورد نظر، اعم از داخلی و خارجی و در بخش موضوعی، وضعیت مصرف مواد مخدر، کاهش تقاضا، درمان ، ویژگی های مواد مخدر و غیره، قابل دسترسی خواهد بود. هاشمی گفت اطلاعات این بانک محدود نیست و در طول زمان اطلاعات بیشتری درارتباط با مواد مخدر در داخل و خارج کشور درآن گردآوری خواهد شد. 1476