۲۹ اسفند ۱۳۸۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5548500
T T
۰ نفر
# دهلی نو ، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 همایش "پیامبر اسلام و حقوق بشر" در دانشگاه اسلامی علیگر هند برگزار شد. در این همایش که پنجشنبه شب پایان یافت، سخنرانان درباره موضوعات مختلف از جمله ظرافت های نگاه اسلام به حقوق انسان ها، بررسی تاریخچه حقوق بشر در غرب و اسلام به سخنرانی پرداختند. "دیهیم"، دبیر کل سازمان مشاوره حقوقی آسیا و آفریقا سازمان ملل در هند در سخنانی در این همایش گفت: از نگاه اسلام همه مخلوقات نسبت به هم حقوق دارند و این حقوق دو جانبه است. وی افزود: حقوق ملت نسبت به دولت و حقوق دولت نسبت به ملت، حقوق دانشمندان بر مردم و مردم بر دانشمندان، حقوق جامعه بر طبیعت و طبیعت بر جامعه همگی نشان دهنده دو جانبه بودن حقوق است. دیهیم، سپس به بررسی تاریخچه حقوق بشر و مساله انسانگرایی در مبانی تفکرات غرب پرداخت و تفاوت دیدگاه رهبران اسلامی را نسبت به حقوقی که در دنیا مطرح است، تشریح کرد. "جلال تمله" رایزن فرهنگی ایران در هند دیگر سخنران این همایش با اشاره به اینکه تعریف حقوق به خصوص برای انسان از نگاه اسلام و غرب متفاوت است گفت: در اسلام انسان برگزیده خداوند و حامل امانتی بزرک است و این انسان به معنی عام آن مورد خطاب است. وی افزود: حقوق انسان ها در اسلام دقیقا مشخص شده و با عقل و تجربه بشری سازگاری دارد و لازم است بدون اینکه ضعفی نشان دهیم از تجربه بشری نیز که متعلق به یک جامعه، فرهنک و تمدن خاصی نیست استفاده کنیم. چند تن دیگر از سخنرانان این همایش که در شهر علیگر هند برگزار شد در- باره پیامبر (ص ) و پیام اسلام در مورد حقوق انسان ها و وضعیت حقوق بشر سخنرانی کردند. 1461