# تهران ، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 "شیرین عبادی" برنده جایزه صلح نوبل و از فعالان حقوق کودکان و زنان، در همایش "اسلام و ارزش های جهانی" در جاکارتای اندونزی گفت: "اسلام دین خشونت و ارعاب نیست و نباید خشونت را به عنوان یک اقدام اسلامی تلقی کرد." خبرگزاری فرانسه، این سخنان "شیرین عبادی" را روز پنجشنبه از جاکارتا مخابره کرده که وی در آن گفته است: "اسلام دین برابری و مساوات است و مغایرتی با اعلامیه حقوق بشر ندارد." به گفته وی، "هر اشاره ای مبنی بر اینکه دین و فرهنک بطور کامل ثابت و تغییرناپذیر است، بهانه و دستاویزی برای طفره از رعایت حقوق بشراست." عبادی، این مطلب را هم اضافه کرده که با توجه به اینکه معاهدات بین المللی حقوق بشر تضاد اساسی و اصولی با اصول مذهبی کشورهای اسلامی ندارد، این کشورها عمده ی این معاهدات را امضا کردند. عبادی، در بخش دیگری از صحبت هایش در همایش جاکارتا، خواستار گفت وگو میان فرهنک های مختلف شد. وی افزود: "مقابله و رویارویی تمدن ها نتیجه ای جز تخریب ندارد و تنها با گفت وگو است که می توان راه حل های منطقی برای این مشکلات یافت." برنده جایزه صلح نوبل، پس از سخنرانی اش در این همایش در یک کنفرانس خبری هم شرکت کرد. عبادی، به خبرنگاران گفت : باوجود تبعیضی که وجود دارد، در مقایسه با 20 سال پیش، امروزه با زنان ایران بهتر رفتارمی شود. وی، خاطر نشان کرد: "زنان ایران امید دارند که با آنها بطور برابر برخورد شود. عبادی گفت که اطمینان دارد که این وضعیت به زودی تغییر می کند. 1461