# اصفهان ، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 "شاهان سرکیسیان " اسقف ارامنه اصفهان و جنوب ایران در پیامی به شـرکت کنندگان در شانزدهمین دوره بازی های بهاره ارامنه کشور، روشن شدن مشعل این بازیها را نماد همبستگی مردم ایران عنوان کرد. سرکیسیان، در پیام خود که پنجشنبه شب در مـراسـم افتتاحیه این بازیها در باشگاه آرارات اصفهان برای شرکت کنندگان قرائت شد، افزود: روشن شدن مشعل بازیهااز محل یادبود شهدای ارامنه برایم یک خاطره فراموش ناشدنی است و این مشعل نماد همبستگی، شور، سعی و کوشش تمامی اقشارمختلف مردم اصفهان و مردم خوب ایران است. وی، ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان در شانزدهمین دوره بازیهای بهاره ارامنه کشور گفت: رمز موفقیت و پیروزی ما درطی سالیان متمادی در جمهوری اسلامی ایران ، اتحاد و کوشش در کنار سایر هموطنان مسلمان است. سرکیسیان، همچنین چهـارصدمین سال اقامت ارامنه را در جلفای اصفهان گرامیداشت و افزود: تاریخ 400 ساله جلفای اصفهان گواه سازندگی و کوشش نیاکان ارامنه در کنار سایر هموطنان عزیزشان برای سربلندی ایران عزیز است. 1461