# مسکو ، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 "آندری مالیشف" رییس سرویس نظارت هسته ای فدرال روسیه در دیدار با "غلامرضا شافعی" سفیر جمهوری اسلامی ایران دراین کشور بر عزم مسکو برای ساخت وتکمیل نیروگاه بوشهر تاکید کرد. مالیشف در سخنانی گفت : در تغییرات جدید ساختار دولت صرفا نام آژانس نظارت بر ایمنی هسته ای به سرویس امنیت فدرال روسیه تغییر یافته و هیچگونه تغییری وظایف سازمان ما صورت نگرفته است. وی، تاکید کرد که به همین دلیل ما برای انجام امور جاری با هیچگونه مشکلی رو به رو نیستیم. مالیشف، گزارشهای برخی از رسانه های خبری روسیه که به نقل از وی مطالبی درمورد مشکلات مالی ساخت نیروگاه بوشهر منتشر کرده بودند را تکذیب کرد. این مقام روس گفت : نیروگاه بوشهر با مشکلات مالی فنی و سازمانی رو به رو نبوده و عزم ما برساخت و تکمیل این نیروگاه استواراست که آن را تحقق خواهیم بخشید. دو طرف دراین ملاقات روند همکاریهای دوجانبه در نیروگاه بوشهر را رضایت بخش خوانده و ابراز امیدواری کردند که این همکاریها بیش از پیش گسترش یابد. 1461