# تهران ، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 براساس گزارشی که سازمان هواشناسی، از وضعیت هوای تهران و سراسر کشور در آخرین روز سال 1382 و اولین روز سال 1383، انتشار داده است، آسمان تهران و بیشتر شهرهای کشور، هنگام تحویل سال نو، ابری و بارانی خواهد بود. "ایرنا" صبح جمعه از سازمان هواشناسی کشور کسب اطلاع کرد که آسمان سراسر کشور در دو روز آینده، بویژه نواحی غرب، جنوب، مرکز، تهران، دامنه های زاگرس، البرز و نواحی شرقی با ناپایداریهایی به صورت افزایش ابر، بارش و وزش باد روبه روست. این گزارش، وضع هوای کشور در 24 ساعت آینده را به شرح زیر پیش بینی می کند: - هوای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان نیمه ابری تا ابری در بعضی نقاط همراه با بارش و یا مه آلود. - هوای استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و کردستان قسمتی تا نیمه ابری و بتدریج با افزایش ابر در بعضی نقاط همراه با بارش برف و باران. - هوای استانهای کرمانشاه و همدان، ایلام، لرستان و مرکزی، قزوین، قم و تهران نیمه ابری تا ابری و بتدریج از سمت غرب همراه با بارش و یا رگبار و رعد و برق. - هوای استانهای فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سواحل و جزایر خلیج فارس، کهکیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد، نیمه ابری گاهی ابری همراه با بارش و یا رگبار و رعد و برق و وزش باد. - هوای استانهای کرمان وسیستان و بلوچستان کمی تا نیمه ابری در بعضی نقاط همراه با افزایش ابر و بارندگی و یا رگبار و رعد و برق و وزش باد و گرد و خاک. - هوای استانهای سمنان و خراسان، نیمه ابری تا ابری بتدریج از بعد از ظهر در بعضی نقاط همراه با بارش پیش بینی می شود. بیشترین دمای هوای امروز تهران 12 درجه سلسیوس می رسد که نسبت به روز گذشته تغییری نخواهد داشت، کمترین دمای هوای تهران نیز با یک درجه کاهش نسبت به شب قبل به پنج درجه سلسیوس خواهد رسید. پیش بینی وضع هوای کشور در اولین روز سال نو - هوای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان نیمه ابری تا ابری در بعضی نقاط همراه با بارش و یا مه آلود. - هوای استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان و کردستان نیمه ابری در بعضی نقاط ابری همراه با بارش برف و باران و بتدریج از اواخر وقت با کاهش ابر. - هوای استانهای کرمانشاه و همدان، ایلام، لرستان و مرکزی، قزوین، قم و تهران نیمه ابری تا ابری و بتدریج در بعضی نقاط همراه با بارش بتدریج از اواخر وقت از سمت غرب با کاهش ابر. - هوای استانهای فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کهکیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری و اصفهان نیمه ابری گاهی ابری همراه با بارش و یا رگبار و رعد و برق و وزش باد. - هوای استانهای کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان قسمتی تا نیمه ابری گاهی ابری همراه با بارندگی و یا رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد و گرد و خاک. - هوای استانهای سمنان و خراسان نیمه ابری تا ابری در بعضی نقاط همراه با بارش پیش بینی می شود. بیشترین دمای هوای این روز تهران به 10 درجه سلسیوس خواهد رسید. 1461