# توکیو ، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 قراردادهای انفرادی تامین مالی بخش کره ای فازهای 9 و 10 پروژه پارس جنوبی به ارزش 630 میلیون دلار روز پنجشنبه میان نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و بانک صادرات و واردات کره جنوبی "اگزیم بانک"، در سئول مبادله و نهایی شد. به گزارش سفارت ایران در سئول، با امضای قراردادهای انفرادی یاد شده، قراردادهای عمومی یک میلیارد و 750 میلیون دلاری مبادله شده در ماه نوامبر سال میلادی گذشته میان شرکت ملی نفت ایران و سندیکایی از بانکهایی اروپایی و اگزیم بانک کره به مدیریت دویچه بانک آلمان وارد مرحله استفاده رسمی گردید. گفتنی است، اعتبار فوق به همراه اعتبارهای نهایی شده که تحت قراردادهای انفرادی بخش اروپایی اعتبار شامل کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلستان و هلند (جمعا به ارزش حدود 1/1 میلیارد دلار) در هفته گذشته در فرانکفورت مبادله و امضا گردید. برای تامین فازهای 9 و 10 پروژه پارس جنوبی، به سندیکایی از پیمانکاران کره ای و ایرانی واگذار و استفاده خواهد شد. طول مدت اعتبارهای نهایی شده حدود 15 سال ( شامل 5 سال استفاده و 10 سال بازپرداخت ) خواهد بود و براساس عواید صادراتی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی و بدون نیاز به تضمین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نهایی گردیده است. 1461