# واشنگتن، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 گروهی از رهبران گروههای مسلمان در آمریکا روز پنجشنبه با سفیر اسپانیا در "واشنگتن دی.سی" ملاقات کرده و مراتب تاسف و تسلیت خود را به مناسبت انفجارهای اخیر در مادرید اعلام کردند. این گروه که توسط دفتر شورای روابط اسلامی آمریکا در واشنگتن سازماندهی شده بود روز پنجشنبه در سفارت اسپانیا در واشنگتن با "جاویر روپرز" ملاقات کرده و مراتب تاسف خود را از تلفات جانی که این حملات به دنبال داشت اظهار داشتند. روپرز در این دیدار اظهار داشت: اسپانیا دوره بسیار بحرانی و سختی را طی می کند و عمق و ابعاد حملات تروریستی هفته گذشته در مادرید کمتر از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا نیست. وی افزود: افرادی که در حملات مادرید، جان خود را از دست دادند از 11 ملیت مختلف جهان بودند. "ابراهیم کوپر" مدیر روابط عمومی گروههای مسلمان در آمریکا دراین جلسه اظهار داشت: یکی از اهداف مشهود تروریستها ایجاد تفرقه دینی و نژادی بین مردم جهان می باشد و بهترین راه مقابله با این امر این است که روابط بین پیروان مذاهب و ملیتها و فرهنگهای مختلف تقویت گردد. از جمله شرکت کنندگان در این جلسه، سرپرست شورای هماهنگی سازمان های مسلمان (سی.سی.ام.او) بود که نماینده بیش از 50 مرکز اسلامی، مسجد و سازمان های اسلامی در منطقه واشنگتن دی.سی. و حومه آن می باشد. نمایندگان گروههای اسلامی در این ملاقات حملات مادرید را محکوم نموده و مراتب تسلیت و همدردی خود را باخانواده قربانیان این حادثه ابراز داشتند.
1348/222