# واشنگتن، ایرنا: 29 اسفند 1382 برابر با 19 مارس 2004 قیمت طلا: (100 تروی اونس/ دلار هر تروی اونس ) تاریخ تحویل سال ماه آخرین قیمت در معاملات روز 04 مارس 10/411 04 آوریل 90/411 04 مه 80/411 04 ژوئن 90/412 04 اوت 20/413 04 اکتبر 10/414 04 دسامبر 40/415 05 فوریه 80/415 05 آوریل 70/416 05 ژوئن 70/417 05 اوت 80/418 05 اکتبر 00/420 05 دسامبر 20/421 ............................................ قیمت طلای سفید: (50 تروی اونس / دلار هر اونس ) 04 آوریل 50/899 04 ژوئیه 50/890 04 اکتبر 50/880 05 ژانویه 50/880 .................................................... این اطلاعات بامداد پنجشنبه به وقت تهران اعلام شده است. 1348/222