# بغداد ، ایرنا: دوم بهمن 1382 برابر با 22 ژانویه 2004 یکی از چهره های سیاسی عراق، به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور روز سه شنبه فعالیت تبلیغاتی خود را رسما در بغداد آغاز کرد. درحالی که هنوز آینده عراق و حکومت آن در پرده ابهام قرار دارد، دکتر "هیثم توفیق فیاض الحسنی" دبیرکل "حزب ملی دمکراتیک آزاد عراق" با برگزاری یک همایش تبلیغاتی در هتل بین المللی "فلسطین"، خود را به عنوان نامزد آینده ریاست جمهوری عراق معرفی کرد. وی درجمع تعداد قابل توجهی از اقشار مختلف مردم، گزارشی از حیات سیاسی و دیدگاه های خود درباره شکل حکومت وآینده عراق و اهدافی که درصورت انتخاب شدن برای تحقق آنها تلاش می کند، ارائه کرد. هیثم توفیق با دخالت بیگانگان در امور داخلی عراق مخالفت کرد و گفت: تعیین نوع حکومت به عهده مردم است و هیچ طرف خارجی نمی تواند، دولتی را از خارج بر این مردم تحمیل کند. وی با دفاع از دیدگاه آیت الله سیستانی درباره برگزاری انتخابات افزود: از انتخاباتی که آیت الله سید "علی سیستانی" از آن سخن می گوید دفاع می کنم و هرگز موافق سازوکارهای خارجی برای تشکیل حکومت غیرمردمی در عراق نیستم.
دبیرکل حزب ملی دمکراتیک عراق آزاد گفت: ملت عراق خواهان انتخابات سراسری مستقیم و پاک است و اینک بهترین زمان ممکن است تا قوای خارجی و داخلی، توانایی خود را برای برگزاری این انتخابات نشان دهند. وی درباره دیدگاه خود درمورد "فدرالیته" گفت: فدرالیته، نظام موفق حاکمیت در بسیاری از کشورها بوده اما آنچه که امروز به نام فدرالیته در عراق برای آن تبلیغ می شود، هدف تقسیم عراق است. این نامزد ریاست جمهوری همچنین درادامه فعالیتهای تبلیغاتی خود، اقدام به چاپ بروشورهایی از حیات سیاسی و بیوگرافی خود کرده و در بین مردم توزیع کرد. 1348