# تهران ، ایرنا: 27 دی 1382 برابر با 17 ژانویه 2004 نخستین نمایشگاه گروهی فروش آثار نقاشی با عنوان "بم که بی نگاه گرمش خورشید تعریف نمی شود"، از یکم تا ششم بهمن به نفع زلزله زدگان بم در نگارخانه خانه هنرمندان ایران برپا می شود. در این نمایشگاه که به دعوت گروه "هنرمندان 30+" برپا می شود، 70 اثر از 62 هنرمند برای فروش به نفع زلزله زدگان به تماشای عموم گذاشته می شود. "مهرداد محب علی" از اعضای گروه هنرمندان 30+ به خبرنگار ایرنا گفت: تمامی عواید حاصل از فروش آثار به نفع زلزله زدگان اختصاص می یابد. "منیژه صحی" یکی از هنرمندان نقاش و عضو گروه هنرمندان + 30 نیز گفت که آثار به فروش نرسیده، پس از پایان نمایشگاه به صاحبان آنها بازگردانده می شود. وی افزود: این هنرمندان می توانند در نمایشگاه بعدی فروش آثار که توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران و به نفع زلزله زدگان برپا می شود، مشارکت کنند. درحال حاضر تعدادی بسیاری از اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران در کنار اعضای گروه هنرمندان 30+ آثار خود را برای فروش دراین نمایشگاه عرضه کرده اند. نمایشگاه انجمن هنرمندان نقاش ایران از هیجدهم بهمن ماه به مدت 11 روز در نگارخانه هنرمندان ایران برپا می شود. 226