# تهران، ، ایرنا: 27 دی 1382 برابر با 17 ژانویه 2004 رییس هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی اعلام کرد: در هفته منتهی به 24 دی ماه ( 14 ژانویه ) ، این هیات به 376 عنوان کتاب، مجوز قبل از چاپ داده که نسبت به هفته قبل 86/32 درصد رشد داشته است. "محمدجواد مرادی نیا" روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: در هفته گذشته، 402 عنوان کتاب اعم از چاپ نخست یا چاپهای بعدی در دبیرخانه هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب اعلام وصول شده که این تعداد نسبت به هفته گذشته 28/19 درصد رشد نشان می دهد. وی تصریح کرد: در این دوره، برای کتابهایی با موضوعات کمک درسی، ادبیات، دانشگاهی، دین و فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم سیاسی، تاریخ و جغرافیا به ترتیب تعداد 151 ، 65 ، 46 ، 37 ، 28 ، 17 ، 16 و 15 مجوز چاپ صادر شده است. 221