# اراک، ایرنا : 15 دی 1382 برابر با 5 ژانویه 2004 معاون مبارزه باموادمخدر نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: میزان کشف مواد مخدر در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد افـزایش یافت. سرهنک "نعمت الله مختاری" روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا میزان موادمخدر مشکوفه در استان مرکزی طی 9 ماه گذشته را بیش از 284 کیلوگرم اعلام کرد وافزود: موادمخدر مشکوفه شامل بیش از 234 کیلوگرم تریاک ، 8/7 کیلوگرم هروئین، 3/14 کیلوگرم حشیش و سایر مواد مخدراست. وی تصریح کرد: در این مدت پنج هزار و 775 نفر معتاد، توزیع کننده و قاچاقچی در استان دستگیر شده اند. مختاری گفت: 91 نفر ازدستگیرشدگان را زنان تشکیل می دهند که عمدتا ازاستانهای دیگر و درحال حمل موادمخدر به استان شناسایی و دستگیر شده اند. وی، درخصوص میانگین سنی معتادان استان اظهار داشت: براساس آمار موجود 3 درصد معتادان شناسایی شده استان درگروه سنی 20 - 17 ساله، 22 درصد 25 - 21 ساله، 32 درصد 30 - 26 ساله، 25 درصد 40 - 31 ساله و 18 درصد نیز در گروه سنی 40 سال به بالا، قرار دارند. وی، افزایش ناخالصی مواد مخدر را از علل مرک و میر معتادان عنوان کرد و گفت : ازابتدای امسال 17 معتاد براثر مصرف مواد مخدر در استان فوت شده اند. معاون مبارزه باموادمخدر نیروی انتظامی استان مرکزی گفت : این استان از جمله استانهای مصرف کننده مواد مخدر در کشوراست و بخش قابل توجهی از مواد مشکوفه درمحورهای ارتباطی حین انتقال به دیگر مناطق کشور کشف وضبط شده است. 1476 225