# اروندکنار ، ایرنا: 15 دی 1382 برابر با پنجم ژانویه 2004 راهزنان عراقی یکشنبه شب به شش قایق صیادی ایرانی در خور "سلیج" واقع در محدوده آبی بین اروندکنار و بندر ماهشهر حمله کردند. دراین حادثه حدود 10 عراقی مسلح به شش قایق صیادی ایرانی تعرض کرده و چهار نفر از سرنشینان آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده و برخی اموال و وجه نقد صیادان ایرانی را به سرقت بردند. بخشدار اروندکنار روز دوشنبه ضمن تایید این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: راهزنان عراقی دراین حادثه دو فروند قایق متعلق به صیادان ایرانی را نیزبا خود برده و متواری شدند. " حسن علیدوست " افزود: تداوم حملات راهزنان عراقی ، امنیت جانی صیادان اروندکناری را با خطر جدی رو به رو کرده است. به گفته او یک فروند ناوچه مرزبانی نیروی انتظامی برای خنثی سازی تعرض راهزنان عراقی در منطقه مرزی مستقرشده است. در سال جاری راهزنان عراقی چند بار قایق ها و شناورهای صیادی ایرانی در آبراه اروندرود را مورد حمله قرار داده اند. 225