# تهران ، ایرنا: 15 دی 1382 برابر با 5 ژانویه 2004 رییس میراث فرهنگی استان تهران از بررسی و شناسایی تپه های باستانی بخش کهریزک شهرستان ری خبر داد. "ناصر پازوکی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تپه های باستانی در مناطق دهستان " کهریزک " و دهستان "قلعه نو" واقع شده اند. وی افزود: در منطقه دهستان کهریزک ، پنج تپه تاریخی شناسایی و بررسی شده است که تپه های "سیاه تپه" واقع در روستای بی بی مریم ، "تپه میل"، در روستای قلعه پروان ، "تپه قلعه حاج موسی" در روستای قلعه نو ، "تپه قلعه سرخ" در روستای عظیم آباد و تپه "مافیون" در روستای مافتون را شامل می شود.
این کارشناس فرهنگی افزود: این تپه های تاریخی متعلق به قرون پنج تا هشتم هجری قمری هستند و آثاری مانند معماری های خشتی و قلعه های تاریخی در آنها به چشم می خورد. وی گفت: در منطقه دهستان قلعه نو نیز هشت تپه تاریخی شناسایی و از لحاظ ارزشهای تاریخی باستانی مورد بررسی قرار گرفت. پازوکی افزود: "خرمن تپه" در روستای احمد آباد ، "قلعه گیری" در روستای اسماعیل آباد ، "محوطه سفال خاکستری" در روستای حمیدآباد، "تپه طالب آباد در روستای طالب آباد، و تپه " عشق آباد" در روستای عشق آباد از محوطه های باستانی است که مورد بررسی قرار گرفت. وی گفت: این تپه های تاریخی متعلق به اواسط دوره تاریخی ، هزاره اول قبل از میلاد و اواخر دوره تاریخی هستند و به دلیل وجود معماری خشتی در آنها قابلیت دارند که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شوند. رییس میراث فرهنگی استان تهران همچنین "تپه گنده" درروستای فیروزآباد، "تپه موشی" در روستای چال طرخال، و "تپه شمس آباد" در روستای شمس آباد را از دیگر محوطه های تاریخی دانست که دردهستان قلعه نو مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت. وی گفت: این تپه ها متعلق به اواخر دوره تاریخی، قرون سوم تا ششم هجری قمری و دوره پارت و ساسانی هستند و آنها نیز به دلیل دارا بودن معماری خشتی در پاره ای از نقاط خود قابلیت ثبت در آثار تاریخی را دارند. پازوکی علل این بررسی ها را در اختیار قرار دادن اطلاعاتی از مسیر حرکت و مهاجرت اقوام گذشته، برای پژوهشگران تاریخی دانست و گفت:بررسی باستان- شناسان بدون لطمه زدن به مدارک بازمانده از گذشتگان می توانداطلاعات ارتباطی میان محوطه های دور از هم را از نظر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جمع آوری کند. 221