# نیویورک، ایرنا: 10 دی 1382 برابر با 31 دسامبر 2003 مادر "آدل فریدمن" تنها مجروح آمریکایی در زلزله بم از دولت و مردم ایران به خاطر مهربانی و توجه آنها به فرزندش تشکر کرد. روزنامه "نیوزدی" چاپ نیویورک با انتشار گزارشی در مورد کشته شدن یک آمریکایی به نام "تاب دلوررو" و مجروح شدن "فریدمن" نامزد وی در زلزله بم نوشت: خانواده فریدمن سرگرم تدارک برای پرواز به تهران هستند تا فرزند مجروح خود را در بازگشت به آمریکا همراهی کنند. مادر فریدمن گفت: سفر اضطراری به ایران به خاطر مهربانی مردم ایران، دوستان، مقامات وزارت خارجه آمریکا و کارکنان آمریکن اکسپرس که پیوسته آنها را در جریان درمان پزشکی فرزندشان قرار داده اند، امکان پذیر شد. وی افزود: دولت ایران ویزای وی را یک روزه صادر کرد راهنمای توریستی فریدمن در ایران در تمام مدت در کنار بستر وی قرار دارد و از او پرستاری می کند. احتمالا "دلوررو" تنها آمریکایی کشته شده در زلزله بم می باشد. مادر خانم فریدمن اظهار داشت که از کمک بیگانگان به دخترش برای نجات جان وی تحت تاثیر قرار گرفته است. وی گفت: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که ایرانیان به خاطر کارهایی که برای فرزندم انجام داده اند و به خاطر تلاشی که برای نجات تاب دلوررو به عمل آورده اند به آنها احترام می گذارم و آنها را دوست دارم. 1348/222