# لندن، ایرنا: 10 دی 1382 برابر با 31 دسامبر 2003 دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی مقیم انگلیس مبلغ 10 هزار پوند دیگر به زلزله زدگان شهرستان بم واقع در استان کرمان کمک کردند. دانشجویان ایرانی مقیم انگلیس در دومین روز حادثه زلزله غم انگیز بم نیز مبلغ 10 هزار پوند برای این منظور اختصاص داده بودند. جمع آوری کمک از سوی دانشجویان و استادان ایرانی در انگلیس برای زلزله زدگان همچنان ادامه دارد. 1348/222