# لندن ، ایرنا: دهم دی 1382 برابر با 31 دسامبر 2003 سازمان صلیب سرخ انگلیس امروز چهارشنبه اعلام کرد که ولیعهد انگلیس کمک های قابل توجهی را برای زلزله زدگان بم به صلیب سرخ این کشور تحویل داده است. "پرنس چارلز" ولیعهد انگلیس که رییس تشریفاتی سازمان صلیب سرخ انگلیس نیز می باشد در اطلاعیه امروز خود از مردم این کشور خواست کمک های بیشتری را برای ارسال به بم در اختیارش قرار دهند. در اطلاعیه سازمان صلیب سرخ انگلیس مبلغ و یا نوع کمک اختصاص یافته از سوی ولیعهد مشخص نگردیده ولی میزان آن "قابل توجه" ذکر شده است. صلیب سرخ انگلیس از روز دوشنبه از عموم مردم این کشور درخواست همیاری برای کمک به زلزله زدگان بم را نموده است. در همین رابطه نیز بسیاری از روزنامه های امروز انگلیس آگهی هایی را از جانب سازمان مزبور در صفحات اول و یا داخلی خود برای جمع آوری کمک به زلزله زدگان بم به چاپ رسانده اند. سازمان صلیب سرخ انگلیس که در حال حاضر نیروهایی را در بم مستقر ساخته است اعلام نموده که سازمان هلال احمر ایران تاکنون امداد لازم را برای 40 هزار خانوار مصیبت زده بمی فراهم کرده است. "دیوید الکساندر" مدیر امور بین الملل سازمان صلیب سرخ انگلیس عنوان کرده است که اولویت درحال حاضر چهار روز بعد از وقوع زلزله باید معطوف برنامه های میان مدت و بلندمدت برای بازسازی گردد. وی اضافه کرده است: توجه اصلی عملیات امدادی درحال حاضر متوجه هزاران خانواری می باشد که در ماههای آینده بایستی همچنان تا بازسازی شهرشان در چادرها بسر ببرند. 1476 225