# تهران، ایرنا: دهم دی 1382 برابر با 31 دسامبر 2003 ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: داوطلبان شرکت در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنان تایید نشده است، می توانند از روز شنبه دهم دی ماه به مدت چهار روز به هیات نظارت استانها شکایت کنند. در این اطلاعیه که روز چهارشنبه به ایرنا ارسال شد ، ستاد انتخابات کشور تصریح کرد:" به موجب ماده 51 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده است و مراتب رد صلاحیت ازسوی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ذیربط به آنان ابلاغ گردیده است، حق دارند ظرف مدت چهار روز از تاریخ ابلاغ مراتب شکایت خود را مستدلا به هیات نظارت استان اعلام کند". براساس این اطلاعیه، هیاتهای نظارت در مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایات داوطلبان موارد را بررسی و نتیجه را در صورتجلسه ای جهت ابلاغ به داوطلب ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ذیربط اعلام خواهند کرد. بررسی صلاحیت داوطلبان در هیاتهای اجرایی رسما از 29 آذرماه به مدت 10 روز انجام شد و روز گذشته بررسی صلاحیتها به داوطلبان توسط فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه اعلام شده است. * 226 *