# دزفول ، ایرنا: 25 آذر 1382 برابر با 16 دسامبر 2003 به همت کارشناسان و تکنسین های سد و نیروگاه دز در شمال خوزستان ، تعمیرات اساسی واحد ششم این نیروگاه به منظور بالا نگهداشتن ضریب آمادگی نیروگاهی و جلوگیری از خروج بدون برنامه از مدار انجام شد. مدیر عامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تعمیرات که شامل بازسازی و تعمیر کلی چرخ توربین دریچه های تنظیم آب ، ساخت انواع قطعات مکانیکی و نیز تعویض یک عدد قطب اصلی ژنراتور میباشد بیش از دو میلیون دلار صرفه جویی ارزی بدنبال داشته است. "حبیب الله جعفری " افزود: در راستای انجام این تعمیرات دریچه تنظیم آب ( ویکت گیت ) که برای نخستین بار در کشور توسط صنایع دفاع ساخته شده، بر روی واحد مذکور نصب و با موفقیت راه اندازی شد. وی افزود: پروژه مذکور که 7 میلیاردو و 500 میلیون ریال هزینه برده و شامل تعمیر اساسی ژنراتور، توربین و سرپوش بوده سه ماه بطول انجامید و ساعت 12 ظهر امروز وارد مدار شد. جعفری افزود: تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاه دز که کنترل کننده فرکانس شبکه سراسری می باشد تاثیربسزایی درضریب آمادگی این واحدها دارد. از تعداد 8 واحد نیروگاه دز تاکنون تعمیرات اساسی 6 واحد توسط کارکنان سد و نیروگاه دز و بدون کمک کارشناسان خارجی انجام گرفته است. نخستین واحد نیروگاهی سد دز که تعمیرات اساسی آن انجام شد واحد شماره پنج این نیروگاه بود که در سال 1375 توسط کارکنان این سد انجام شد. سد دز در شمال استان خوزستان بر روی رودخانه دز احداث شده و دارای دو نیروگاه اول و دوم با هشت واحد تولید انرژی برق به ظرفیت 520 مگاوات ساعت انرژی است. 1476