# تهران ایرنا: سوم آذر 1382 برابر با 24 نوامبر 2003 "سعید ابوطالب" یکی از مستندسازان که چندی پیش به اسارت نیروهای آمریکایی مستقر در عراق در آمده بود ، در نشستی از عملکرد صدا و سیما در تاخیر در انعکاس خبر بازداشتش انتقاد کرد. وی که روز دوشنبه در نشست " ناگفته های اسارت در عراق " سخن می گفت ، افزود: امتناع از پخش خبر دستگیری من و سهیل کریمی ، شبهه جاسوس بودن ما را در میان نیروهای آمریکایی قوت بخشید." وی افزود: این در حالی بود که وقتی خبرنگار شبکه الجزیره توسط نیروهای آمریکایی در عراق دستگیر شد، این شبکه تلویزیونی با قطع برنامه های خود، با پخش برنامه هایی سعی در آزادسازی خبرنگار خود کرد. این مستندسازاظهارداشت: قوانین بین المللی برای فیلمسازان و خبرنگاران متفاوت است و نمی توان امنیت شغلی را بطور کامل برای آنان بوجود آورد،اما شبکه های خبری می توانند با قدرت رسانه ای خود ، دولتها را وادار به احقاق حقوق خبرنگاران و مستندسازان خود کنند. ابوطالب خاطرنشان کرد: صدا و سیما بعد از گذشت 15 روز، خبر دستگیری مستندسازان خود را انعکاس داد و شاید اگر زودتر اقدام می کرد،ما در روزهای نخستین دستگیری آزاد می شدیم. وی افزود: نداشتن رابطه سیاسی با آمریکا نیز سبب شد تا مدت اسارت ما در عراق بطول بیانجامد. این مستند ساز تصریح کرد: در اینکه ما فیلم های ضد آمریکایی می ساختیم، شکی وجود ندارد و در زمان اسارت نیز بازپرسان همواره بر این نکته تاکید داشتند. وی افزود: نیروهای آمریکایی از نحوه خبررسانی صدا و سیما از اوضاع عراق نیز ابراز نارضایتی می کردند و شاید با این کار می خواستند، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما را تعدیل کنند. ابوطالب گفت: جاهایی که نیروهای نظامی آمریکا و انگلیس حضور داشتند، مکانهای امنی برای خبرنگاران و فیلمسازان بشمار می رفت و ترک این مکانها از جمله اشتباهات ما بود. وی افزود: نیروهای مستقر در عراق به شدت بر نحوه خبررسانی خبرنگاران حاضر در آنجا نظارت دارند و فعالیت ما در مکانهایی که این نیروها کمتر حضور دارند، موجبات شک و تردید آنها را درباره فعالیتهای ما فراهم آورد. نشست " ناگفته های اسارت در عراق " به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و دانشکده مدیریت ، در دانشکده مدیریت برگزار شد. 225