# بیشکک ، ایرنا: 27 مرداد 1382 برابر با 18 اوت 2003 ژنرال "مظفر رایژیمیش" معاون وزارت کشور ترکیه گفت: همکاری های قرقیزستان و ترکیه در زمینه انتظامی و امنیتی گسترش می یابد. وی که در راس هیاتی از مقامهای انتظامی و امنیتی کشورش از قرقیزستان دیدن می کند، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دیدار با مقامهای قرقیز، چارچوب کمک های ترکیه به این کشور در جهت تقویت نیروی پلیس را مورد بررسی قرار داده است. این مقام ترکیه گفت: کشورش در جهت حمایت و کمک به پلیس قرقیزستان یک برنامه ویژه تدوین کرده است. به گفته وی، براساس این برنامه، در آینده نزدیک انواع تجهیزات مخابراتی، لباس فرم، قطعات یدکی ماشین آلات و چندین دستگاه خودرو به وزارت کشور قرقیزستان اهدا خواهد شد. وی افزود: در زمان حاضر 10 تن از افسران نیروی انتظامی قرقیزستان دوره ـهای ویژه آموزشی را در آکادمی پلیس ترکیه طی می کنند. در پنج سال گذشته، 80 تن از افسران قرقیز دوره های ویژه آموزشی را در ترکیه گذرانده اند. 1348/222