توافق رسید # ایلام، ایرنا: 27 مرداد 1382 برابر با 18 اوت 2003 دفتر سازمان ملل در اردن در بیانیه ای از توافق کمیساریای عالی امور پناهندگان با حاکم آمریکا در عراق برای بازگشت مهاجران عراقی از ایران، خبر داد. رادیو صدای عراق که از عربستان برنامه پخش می کند دوشنبه شب افزود: این کمیساریا برای بازگرداندن داوطلبانه مهاجران عراقی از ایران، اردن و اروپا طرح بازگشت آنان را به اجرا درمی آورد. براساس گزارش این رادیو، در بیانیه دفتر سازمان ملل در اردن همچنین آمده است: کمیساریای عالی امور پناهندگان وابسته به سازمان ملل، طرح بازگشت داوطلبانه مهاجران عراقی در قالب کاروان از شهریور ماه به اجرا می گذارد. "پل برمر" حاکم غیرنظامی آمریکا در عراق اخیرا گفته بود،بازگشت مهاجران عراقی از ایران در دستور کارش قرار دارد. در بیانیه اردن، سازمان ملل شمار مهاجران عراقی مقیم ایران، اردن و اروپا را بیش از 600 هزار نفر اعلام کرده است. 1348/222