# تهران ، ایرنا: 27 مرداد 1382 برابر با 18 اوت 2003 ارزش ریالی معاملات ارزی روز دوشنبه بیست و هفتم مرداد ماه جاری در نظام بانکی کشور با 7/205 میلیارد ریال افزایش نسبت به معاملات روز گذشته به 358 میلیارد و 729 میلیون و 630 هزار ریال رسید. بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این روز 43 میلیون و 200 هزار دلار آمریکا و 190 هزار درهم امارات در نظام بانکی کشور خرید و فروش شد. 225