# کابل ، ایرنا: 17 اردیبهشت 1382 برابر با هفتم می2003 "اخضرابراهیمی" نماینده ویژه "کوفی عنان" دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان از تشدید ناامنی در افغانستان ابراز نگرانی کرد واز شورای امنیت سازمان ملل خواست برای حفاظت از روند بازسازی و اصلاحات انجام شده در این کشور، ضریب امنیتی در افغانستان را افزایش دهد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یونیما) سه شنبه شب اعلام کرد، ابراهیمی امروز طی سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل گفته است : امنیت افغانستان در میان مخالفت های درحال افزایش قومی و جناحی روزبه روز دستخوش تهدید بیشتری قرار می گیرد. ابراهیمی گفت : فعالیت رو به افزایش عناصر طالبان و نیروهای "گلبدین حکمتیار" رهبر حزب اسلامی افغانستان و نیز اقتصاد متکی به تولید و قاچاق مواد مخدر، امنیت در افغانستان را تهدید می کند. وی افزود: گسترش این فعالیت ها، آمادگی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده که براساس توافق "بن" برنامه ریزی شده نیز با مشکل مواجه کرده است. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان اظهار داشت: همچنین خشونت رو به افزایش در این کشور می تواند به روند کمک های جوامع بشری و تلاش در زمینه بازسازی آن آسیب وارد کند. شورای امنیت سازمان ملل،حضورنیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف ) را برای محافظت از کابل ، پایتخت افغانستان تصویب کرده، اما با وجود تقاضاهای مکرر مجامع جهانی و دولت افغانستان با توسعه آن در خارج از کابل موافقت نکرده است. ابراهیمی همچنین از تمامی کشورهای سهیم در ایجاد امنیت و اصلاحات افغانستان خواست، به جز با "حامد کرزای" رییس دولت انتقالی افغانستان با هیچیک از رهبران جناحها مراوات سیاسی - اقتصادی جداگانه نکنند. 195 / 193