# سارایوو ، ایرنا: 17 اردیبهشت 1382 برابر با هفتم می2003 رییس شورای وزیران بوسنی و هرزگوین، امروز (چهارشنبه ) در دیدار معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران با وی، از گسترش روابط اقتصادی با تهران استقبال کرد. "عدنان ترزیچ"، رییس شورای وزیران بوسنی و هرزگوین، در دیدار "خزاعی" معاون وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران با وی، از حمایتهای دولت و مردم ایران از بوسنی و هرزگوین در سالهای گذشته، قدردانی کرد. وی، با اشاره به قراردادهای اقتصادی که در سالهای اخیر میان دو کشور امضا شده، گفت: در زمان حاضر، بستر و زمینه های قانونی برای گسترش روابط اقتصادی مهیاست. "عدنان ترزیچ"، گفت: بوسنی و هرزگوین، به منظور تثبیت شرایط خود، نیازمند حرکت به سوی اقتصادی پویا و خودکفاست و به همین علت اصلاحات فراوانی در قوانین و ساختارهای اقتصادی کشور، در حال انجام است. وی، با اشاره به زمینه های مناسب در بوسنی و هرزگوین برای جذب سرمایه- گذاری، گفت: سارایوو، از بسط و گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منافع دوجانبه، استقبال می کند. خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران نیز که در راس هیاتی به سارایوو سفر کرده، از روند رو به رشد اقتصاد بوسنی، ابراز خرسندی کرد و گفت: بخشهای اقتصادی ایران اعم از دولتی و خصوصی، آماده اند تا در جهت گسترش همکاریهای دو کشور، فعالیت کنند. معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران، ناکافی بودن شناخت دست اندرکاران اقتصادی از یکدیگر را، از جمله علل عقب ماندگی روابط اقتصادی دو کشور ذکر کرد. 194