شد # کویت ، ایرنا: 17 اردیبهشت 1382 برابر با هفتم می2003 روزنامه کویتی "السیاسه"، امروز (چهارشنبه ) نوشت: یک مقام بلندپایه عراقی، خواستار یک میلیون دلار برای افشای مکان نگهداری 200 اسیر کویتی شده است. یک شهروند کویتی نیز با ارائه سندی، گفت: تعدادی از اسیران کویتی زنده هستند و تعدادی نیز در نقاط مختلف اعدام شده اند. السیاسه، در ادامه نوشت: "طارق المخیل" که برای جستجوی اسیران و کسب اطلاع از سرنوشت آنان، داوطلب شده، توانسته است که از سرنوشت بیش از 350 اسیر کویتی و عرب، اطلاعاتی بدست آورد. وی، در یک کنفرانس مطبوعاتی، مدارک و اسنادی ارائه کرد که نشان می دهد، عده ای از اسیران در زمانهای مشخصی در سال 1991 اعدام شده اند. المخیل، گفت که این اطلاعات را به کمیته ملی امور اسیران و مفقودان کویت، تحویل داده است. 194