# دمشق ، ایرنا: 30 اردیبهشت 1382 برابر با 20 می2003 وزیر اقتصاد سوریه در ادامه گفت وگو با خبرنگار ایرنا در دمشق درباره دلایل تعلل در ساخت و راه اندازی طرحهای اقتصادی مصوب سوریه و ایران بویژه ساخت دو کارخانه "فولاد " و " تولید مشترک خودروهای وانت بار" اظهارداشت: قبول دارم که این دو طرح مهم بسیار آهسته پیش می روند اما بدین معنی نیست که موانعی وجود داشته است، به اعتقاد من علت اصلی ، عدم وجود دیدگاه مشترک نسبت به این دو طرح است. الرفاعی افزود : عدم پیگیری جدی در این زمینه نیز قابل کتمان نیست ، مسئولان ذیربط سوری و ایرانی همواره به کشورهای یکدیگر سفر می کنند و به توافقاتی نیز می رسند اما پس از آن هر کدام به راه خود می روند و هیچگونه پیگیری از سوی دو طرف صورت نمی گیرد. وی تصریح کرد: باید بپذیریم با این شیوه ، کاری صورت نخواهد گرفت و به همین دلیل من هنگام دیدار با آقای عبدالعلی زاده وزیر مسکن ایران در دمشق گفتم که این روش نمی تواند فعالیت اقتصادی و صنایع مشترک به دنبال داشته باشد. الرفاعی گفت : دو بخش خصوصی ایران وسوریه باید بیشتر به یکدیگر نزدیک شده و همکاری جدی داشته باشند، کار تنها با برگزاری نشستها انجام نمی شود و مهمتر اینکه نیت برای کار وجود داشته باشد و پیگیری صورت بگیرد. وزیراقتصاد سوریه در پاسخ به این پرسش که چگونه تهران و دمشق می توانند در کارهای اقتصادی و بازرگانی به دیدگاه مشترک برسند ، گفت : این وظیفه وزارتخانه های اقتصادی دو کشور است که مسئولیت بزرگی در این زمینه بویژه ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری واقعی و مورد نیاز دو کشور دارند و باید اتاقهای صنعتی و بازرگانی خود را وادار سازند که برنامه های اولیه ای برای ایجاد طرحهای مشترک احتمالی تهیه و ارائه کنند. به عنوان مثال من هنگامی که بعنوان مسئول بخش خصوصی و یا دولتی به ایران سفر می کنم نباید تنها طرح در سر داشته باشم بلکه باید پرونده ای حاوی برنامه های اجرایی این طرح را نیز با خود به همراه داشته باشم تا در آنجا به صورت عملی این طرح را با طرف مقابل بررسی کنم. الرفاعی تاکیدکرد که در آخرین دیدارش با وزیرمسکن ایران به توافق رسیده که در نشست آینده کمیسیون مشترک اقتصای دو کشور درباره ضرورت نقش گسترده بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی مشترک ایران و سوریه بحث و گفت وگو شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان روابط اقتصادی ایران و سوریه به عنوان دو همپیمان راهبردی را در میان کشورهای اسلامی ، نمونه دانست، گفت: نمی خواهم بدبین باشم اما نتوانسته ایم همچون روابط ممتاز سیاسی الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی باشیم. در شرایط بحرانی کنونی تهران و دمشق بیش از هر زمانی، نیاز به همبستگی و همکاری اقتصادی و اجتماعی دارند و این امر نتایج مثبتی در پیشرفت دو کشور دارد و پیامدهای مثبتی برای سایر کشورهای اسلامی بهمراه خواهد داشت. وزیراقتصاد سوریه تصریح کرد: ضرورتی ندارد که بگوییم، می خواهیم کارهای زیادی انجام دهیم اما بعد هیچ تلاش و اقدامی نکنیم ، بیایید برنامه های مشخصی را بررسی و پیشنهاد کنیم که توانایی انجام آنها را داشته باشیم. 191