# بیروت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.سیاسی.فلسطین.جنبش فتح. جنبش آزادیبخش فلسطین " فتح " ، سران کشورهای عرب را به مخالفت با هرگونه اقدام برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دعوت کرد . به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری فلسطین " وفا " ، جنبش فتح در آستانه برگزاری نشست سران عرب در الجزایر با انتشار بیانیه ای ، از سران این کشورها خواست تا با توجه به برهه حساس کنونی به مسوولیت تاریخی خود عمل کرده و راه هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را مسدود کنند . هفدمین نشست سران اتحادیه عرب روزهای دوم و سوم فروردین ( بیست و دوم و بیست و سوم ماه مارس ) در الجزیره پایتخت الجزایر برگزار می شود . در بیانیه جنبش فتح تاکید شده است مردم فلسطین انتظار دارند که سران عرب از حقوق پایمال شده آنان دفاع کرده و با اتخاذ مواضع صریح و قاطع ، اقدام های ضد انسانی اسراییل در مناطق خودگردان را محکوم کنند . در نشست سران عرب قرار است وضع سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی، کشمکش اعراب و اسراییل ، مساله فلسطین ، عراق ، لبنان و سوریه مورد بررسی قرار گیرد . افزون بر سران کشورهای عضو اتحادیه عرب ، دبیرکل سازمان ملل ، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نخست وزیر اسپانیا از جمله شخصیت های سیاسی شرکت کننده در نشست الجزایر هستند . خاورم/2087/266