# الجزیره ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.الجزایر.اتحادیه عرب. وزیر امور خارجه دولت خودگردان فلسطین گفت: وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست خود در الجزیره مساله پیگیری "توافق بیروت " را بررسی کردند. بر اساس طرحی که در نشست بیروت مطرح و به تصویب رسید کشورهای عربی تنها در صورتی حاضر به شناسایی دولت اسرائیل هستند که این رژیم از تمامی سرزمین های اشغالی عقب نشینی و به مرزهای سال 1967 بازگردد. "ناصر القدوه" روز یکشنبه در حاشیه نشست وزیران امورخارجه عرب درالجزیره در جمع خبرنگاران افزود: هیچ طرح یا پیشنهادی از سوی اردن در این خصوص ارائه نشده است و تنها موضوع مطرح در اجلاس طرح بیروت بوده است که از سوی امیر عبدالله ولیعهد عربستان در سال 2002 پیشنهاد شد. وی گفت: وزیران امور خارجه عرب با اجرای این طرح و تلاش مجدد برای پیشبرد آن توافق کرده اند. ناصر القدوه به مکانیسم پیشنهادی این اجلاس برای اجرای این توافق اشاره نکرد. نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز گذشته درحالی آغاز شد که وزیر خارجه اردن ساعتی پس از شروع نشست از جلسه خارج شد. خروج وزیر خارجه اردن سبب طرح این مساله شد که طرحی اردنی در اجلاس مطرح اما مورد مخالفت اعضا قرار گرفته است. این در حالی است که "عبدالعزیز بلخادم" وزیر امور خارجه الجزایر و رییس اجلاس وزیران خارجه عرب امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی از وجود "طرح اردنی" و "طرح جهان عرب" سخن گفت و تاکید کرد که نشست بدنبال یافتن راهی میانه در بین این دو طرح است. گفته می شود طرح اردن از جمله شامل برسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی اعراب است که با مخالفت اعضای نشست وزیران مواجه شده است. وزیر امور خارجه اردن نیز روز گذشته در مصاحبه ای، نظر اردن را اجرایی کردن طرح بیروت دانست و تلویحا از عادی سازی روابط با اسراییل دراین مرحله دفاع کرد. "هانی الملقی" امروز نیز با وجود اصرار خبرنگاران حاضر به هیچگونه اظهار نظر نشد و به سووالات پاسخ نداد. خاورم/381/380/ 1773