# بیروت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.اجتماعی.فلسطین. گروه مسیحی "تجمع میهنی مسیحی" در شهر قدس به دنبال واگذاری زمینهای وقفی کلیسای ارتدوکس به سرمایه گذاران یهودی ، خواستار برکناری اسقف مسیحیان ارتدوکس این شهر شد . به گزارش منابع خبری فلسطین ، این گروه روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای این اقدام را محکوم و هدف از آنرا یهودی کردن زمینهای قدس شرقی و تغییر بافت فلسطینی آن عنوان کرد . روزنامه صهیونیستی " معاریو" روز جمعه از فروش مخفیانه زمین های وقفی این کلیسا در بخش شرقی قدس به چند سرمایه دار یهودی خبر داده بود . این روزنامه مدعی شده است ، مسوول امور مالی کلیسای روم ارتدوکس شهر قدس ، چندی پیش با سرقت اسناد و مهر این کلیسا، به خارج از فلسطین گریخت و اقدام به جعل اسناد و فروش زمین وقفی این کلیسا کرد . رژیم صهیونیستی برای یهودی کردن قدس، افزون بر گسترش شهرک سازی و خرید و یا تصاحب اجباری زمین های فلسطینیان در قدس شرقی می کوشد هویت اسلامی و عربی این شهر را نیز تغییر دهد . خاورم/2087/266