# بیروت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.سیاسی.لبنان.حزب الله. شیخ "نعیم قاسم" معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت : مقاومت اسلامی و ملی که برای دفاع از لبنان در برابر تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی شکل گرفته برآمده از اراده و خواست مردم این کشور است . قاسم روز یکشنبه در سخنانی در جنوب بیروت افزود : مقاومت اسلامی و ملی لبنان بر اساس قطعنامه سازمان ملل تشکیل نشده که با قطعنامه این سازمان هم پایان گیرد . وی اضافه کرد: تا زمانی که کشتزارهای شبعا در جنوب لبنان در اشغال رژیم صهیونیستی باشد و این رژیم هر روز به حریم این کشور تجاوز کند مقاومت هم برای رویارویی با این خطرها سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت . معاون دبیرکل حزب الله تاکید کرد: هیچ کس نمی تواند به نمایندگی از جانب مردم لبنان ، مقاومت را از پیکار با رژیم اشغالگر صهیونیست باز دارد . قاسم خاطر نشان کرد : توقف فعالیت مقاومت به معنای قرار دادن لبنان در دایره خطر رژیم صهیونیستی است ، بر همین اساس امنیت و سلامت این کشور به هوشیاری مقاومت بستگی دارد . وی افزود : قطعنامه 1559 شورای امنیت چیزی جز اقدام خصمانه ضد لبنان نیست و باید همه آحاد مردم لبنان در برابر آن بایستند . قطعنامه 1559 شورای امنیت شهریور ماه با فشار آمریکا و فرانسه به تصویب رسید و در آن بر لزوم خروج ارتشهای بیگانه و خلع سلاح گروههای شبه نظامی تاکید شده است . خاورم/2087/266