# بیروت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.سیاسی.لبنان.سلیم الحص. "سلیم الحص " نخست وزیر پیشین لبنان از دولت و جناح مخالف به خاطر دامن زدن به تنش سیاسی و تلاش نکردن برای حل معضل این کشور انتقاد کرد . الحص روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای در بیروت که نسخه ای از آن برای دفتر ایرنا نمابر شد گفته است ، " عمر کرامی " نخست وزیر تعیین شده شتابی برای تشکیل کابینه ندارد و به گونه ای رفتار می کند که گویی وضع لبنان عادی است و این کشور هیچ مشکلی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ندارد . وی اضافه کرد: مشکل بزرک دولت این است که نه راهکاری برای حل تنش موجود ارایه می دهد و نه چشم انداز روشنی برای آینده ترسیم می کند حال آنکه به لحاظ قانونی نخست وزیر تعیین شده زمان چندانی برای تشکیل کابینه ندارد و برای قرار نگرفتن با معضل قانونی در این زمینه،تشکیل هرچه سریعتر کابینه ضروری است . نخست وزیر پیشین لبنان ابراز عقیده کرد که دو جریان موافق و مخالف سیاست های دولت هریک دیگری را به ایجاد تنش متهم می کنند، حال آنکه بخش وسیعی از مردم لبنان سکوت کرده اند و به حل و فصل تنش موجود به وسیله دولت امید دارند . الحص تاکید کرد : همچنانکه جناح مخالف متهم به مانع تراشی بر سر تشکیل کابینه و طرح خواسته های غیر عملی می شود، دولت نیز برخوردی از سر ناتوانی با روند جاری در کشور دارد . ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در بهمن ماه گذشته به تنش سیاسی شدید میان دو جریان موافق و مخالف دولت این کشور دامن زده است . جناح مخالف دولت لبنان ، تشکیل کمیته بین المللی با نظارت سازمان ملل برای شناسایی عاملان ترور حریری و برکناری مسوولان امنیتی را به عنوان شرایط خود برای هرگونه مذاکره با دولت اعلام کرده اند . در برابر جریان موافق تاکید دارند که مخالفان باید به جای روی آوردن به تظاهرات خیابانی در فضایی آرام خواسته هایشان را مطرح کنند تا زمینه برای دستیابی به توافق مشترک بدست آید . خاورم/2087/266