# الجزیره ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 خارجی.الجزایر.نشست سران. "عبدالعزیز بلخادم" وزیر امور خارجه الجزایر و رییس نشست اتحادیه عرب از تصمیم چهارگانه وزیران امورخارجه عرب و ارائه آن به نشست سران خبر داد. بلخادم روز یکشنبه و ساعتی پیش از آغاز روز دوم نشست وزیران عرب در گزارشی به مطبوعات داخلی افزود: یکی از مصوبات مربوط به طرح اصلاح برخی از مواد منشوراتحادیه عرب، طرح ایجاد پارلمان عربی و ایجاد مکانیزمی برای پیگیری تصمیمات اتحادیه است. وی گفت: وزیران امور خارجه عرب همچنین مقرر کردند طرحها و پیشنهادات نشست نمایندگان دائمی اتحادیه را در نشست امروز برای ارائه به نشست سران بررسی و تصویب کنند. بلخادم اضافه کرد: نشست وزیران تصویب کرد مواضعی که ممکن است سبب بروز اختلاف میان اعضا شود قبلا در اتحادیه تعریف و چارچوب آن مشخص شود. وزیرامور خارجه الجزایر گفت: در نشست شنبه همچنین گزارش های رییس پیشین اجلاس در تونس و دبیرکل اتحادیه عرب نیز بررسی و در خصوص آن تصمیمات لازم اتخاذ شد. وی مساله درگیری اعراب و اسرائیل را یکی دیگر از مسائل مطروحه دانست و گفت: مقرر شد گزینه میانه ای از ادغام طرحهای اردن و جهان عرب تهیه و پیگیری شود. وزیر امور خارجه الجزایر گفت: در نشست امروز درباره بیانیه نشست سران و قطعنامه اجلاس الجزایر بحث و به تصویب خواهد رسید. وی مساله اصلاح سازمان ملل، افزایش اعضای شورای امنیت، مسائل مالی اتحادیه عرب و موضوع همبستگی عربی را از دیگر محورهای مباحث نشست امروز عنوان کرد. خاورم/381/380/ 1773